Namuose > žinios > Turinys

Mes skatinsime praktinį bendradarbiavimą tarp mūsų dviejų šalių ir skatinsime tvarią ekologinės aplinkos plėtrą

Jul 24, 2018


2018 m. Liepos 16 d. Pekine įvyko 20-asis Kinijos ir Eu lyderių susitikimas Kinijos Liaudies Respublikos valstybinės tarybos pirmininkas Li Keqiang ir Europos Tarybos pirmininkas Donaldo bukas ir Europos komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker.


Abi šalys sutiko paskelbti bendrą pareiškimą dėl dvidešimties aukščiausiojo lygio susitikimo Kinija-eu ir bendro pareiškimo dėl klimato kaitos ir švarios energijos. Bendrame pareiškime pateikiama, kaip es ir Kinija sustiprins politinį, technologinį, ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą klimato kaitos ir švarios energetikos srityje, kad būtų skatinamas visuotinis perėjimas prie klestinčios mažai anglies dioksido išskiriančios, klimatui atsparios ekonomikos, socialinės ir švarios energetikos sistemos.


image.png


Kinija ir ES įsipareigoja parodyti tvirtą ryžtą ir bendradarbiauti su visomis suinteresuotosiomis šalimis kovoti su klimato kaita, įgyvendinti 2030 m. Tvaraus vystymosi darbotvarkę ir skatinti mažai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, prisitaikymą prie klimato kaitos ir tvarų vystymąsi. Abi šalys pabrėžė, kad norint sukurti tvarią, saugią ir konkurencingą ekonomiką, kovoti su klimato kaita ir skatinti pasaulio švarios ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų, visų pirma tvarių, įperkamų, stabilių, patikimų ir modernių energetikos paslaugų, pertvarkymas papildo viena kitą tikslai. Kova su klimato kaita ir energetikos sistemos reforma gali žymiai padidinti užimtumą, investicijų galimybes ir ekonomikos augimą.


Kadangi mes gyvename kartu pasaulio kaime, mūsų privaloma apsaugoti klimato kaitos aplinką.

Humino rūgštis yra viena svarbiausių žemės anglies ciklo jungčių. Tik tada, kai anglies ciklas yra geras ir klimatas yra geras, ekologinė aplinka, kurioje žmonės gyvena, yra stabili ir tvari.